Videoforelesning om Social Networks

På ASK-loftet finner du nå fritt tilgjengelig en videoforelesning om kartleggingsmaterialet Social Networks.

Social Networks er et kartleggingsmateriale som identifiserer faktorer som påvirker kommunikasjonen hos mennesker med store kommunikasjonsvansker. Materialet er utarbeidet av Sarah Blackstone og Mary Hunt Berg i USA og ble oversatt til norsk i 2006.

Videoforelesningen har følgende tema:

  • Generell informasjon om Social Networks
  • Teorigrunnlag
  • Noteringsheftet
  • Erfaringer med bruk av Social Networks

Videoforelesning om Social Networks

 

Forelesningen har en varighet på 1 time og 18 minutter. Den ble opprinnelig laget av NAV NONITE i forbindelse med en videooverført forelesning til NAVs hjelpemiddelsentraler i november 2009. Foreleser er seniorrådgiver Jørn Østvik ved Statped midt.

Merk at videoforelesningen ble laget før fusjonen mellom de tidligere sentrene Møller kompetansesenter og Trøndelag kompetansesenter.

Se videoforelesningen