ASK for personer med autisme

Gunilla Thunberg, logoped og forsker ved DART i Sverige, har skrevet en rapport om ASK for personer med autisme.

Klikk for å laste ned rapporten

Rapporten er på svensk og beskriver ulike typer tiltak for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for personer med autisme og hvilken kunnskap vi har om hvordan dette fungerer. Rapporten tar opp følgende problemstillinger:

  • Hvilken historie har vi om tiltak for ASK knyttet til personer med autisme – både i et svensk og internasjonalt perspektiv?
  • Hvilken forskning har vært gjennomført på området – hva vet vi om effekten av ASK-tiltak?
  • Finnes det bevis på at noen ASK-strategier (håndtegn, foto, grafiske tegn, Pecs, talehjelpemidler) fungerer bedre eller dårligere for mennesker med autisme?
  • Når kan og bør man starte ASK-tiltak?
  • Hvilken sammenheng er det mellom ASK og tale – har man grunn til å være urolig for at ASK hemmer utviklingen av tale?
  • Hva synes å være viktig med tanke på tiltak og metoder for å få ASK til å fungere i en gruppe?
  • Hvordan ser framtiden ut – spesielt med tanke på den store utviklingen av digital og mobil teknologi?
Last ned rapporten