Fagdager i Trondheim

22. og 23. mars 2012 arrangerer Møller-Trøndelag kompetansesenter fagdager om bruk av foto og enkle kommunikasjonsbøker i Trondheim.

22. mars er det fagdag om bruk av foto i spesialpedagogisk arbeid. Fagdagen beskriver ulike sider ved bruk av fotografi og sentrale tema er:

 • Forutsetninger for bruk av foto
 • Foto til opplevelser
 • Foto som språklige uttrykk
 • Fotografering, fotoressurser og nyttige dataverktøy
 • Etisk bruk av foto

Pris kr 200,- inkl kaffe og lunsj.

Last ned invitasjon Meld deg på

23. mars er det fagdag om enkle kommunikasjonsbøker. Fagdagen gir innføring i tilrettelegging av enkle kommunikasjonsbøker. Sentrale tema er:

 • Symbolsk kommunikasjon
 • Grafiske tegnsystemer
 • Hjelpemidler og nettressurser med grafiske tegn
 • Ordforråd
 • Tematavler som utgangspunkt for kommunikasjonsbøker
 • Enkle kommunikasjonsbøker

Pris kr 200,- inkl kaffe og lunsj.

Last ned invitasjon Meld deg på

Forelesere er seniorrådgiverne Hanne Almås og Jørn Østvik ved Møller-Trøndelag kompetansesenter.

Bindende, elektronisk påmelding hos kursguiden.no innen 9. mars 2012.

De samme fagdagene arrangeres i Namsos 25. og 26. april.

Spørsmål om fagdagen rettes til foreleserne, telefon 72 59 65 00.

Sted

Møller-Trøndelag kompetansesenter, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal (se kart)