Isaac Norge

ISAAC Norges Dagskonferanse 2012

Logo til Isaac Norge

ISAAC Norges dagskonferanse i 2012 arrangeres 30. mai i Trondheim. Tema for konferansen er ”Gode samtaler med alternativ- og supplerende kommunikasjon”.

Konferansen finner sted ved Møller-Trøndelag kompetansesenter på Heimdal i Trondheim (se kart og veibeskrivelse).

Forelesere på årets dagskonferanse er professor Susan Balandin ved høgskolen i Molde og seniorrådgiverne Hanne Almås og Jørn Østvik ved Møller-Trøndelag kompetansesenter.

ISAAC Norge holder Generalforsamling samme dag på samme sted kl 1700 for ISAAC Norges medlemmer.

Last ned invitasjon til dagskonferansen 2012.

Last ned innkalling til Generalforsamlingen 2012.

Mer informasjon og påmeldingsskjema ligger på ISAAC Norges hjemmesider.