Nyheter i bilder

Ikke alle klarer å lese vanlig tekst eller får med seg nyheter på vanlig måte. I dag lanseres nettavisen Nyheter i bilder. Det er en lettlest nettavis med grafiske tegn og symboler som skal gjøre nyheter tilgjengelig for alle.

Nettavisen har også tale for å lese opp nyhetene. Lettlestavisen Klar Tale samarbeider med pedagoger om prosjektet. Adressen er www.nyheteribilder.no.

Faksimile fra Nyheter i bilder 14. mars 2012

 

Nyhetene velges ut og lages av en journalist i den lettleste ukeavisen Klar Tale og nettavisen klartale.no. Klar Tale er Norges eneste ukeavis av denne typen. Den leses av personer som har nytte av en enklere tekst for å følge med i nyhetene. Nyhetssakene på Nyheter i bilder er ytterligere forenklet og tilpasset en lesegruppe med et annet behov.

Klar Tale står sammen med Isaac Norge om Nyheter i bilder. Møller-Trøndelag kompetansesenter er med i referansegruppen til prosjektet.

Hovedmålgruppen for Nyheter i Bilder er mennesker med behov for alternativ- og/eller supplerende kommunikasjon (ASK) og som ikke kan lese vanlig tekst. Andre med kognitive vansker og/ eller store lesevansker vil også ha nytte av nettavisen. Det er gjennomført en brukerundersøkelse i forbindelse med utarbeiding av Nyheter i bilder.

Spesialpedagog Hilde Fresjarå er leder av prosjektet. Øvrige prosjektdeltakere er Normedia, Haug skole, Haukåsen skole og Nordvoll skole. Skolene er spesialskoler i Oslo og Akershus for elever med funksjonshemminger, utviklingshemming og autisme.

Prøveprosjektet varer fram til 1. juli 2012. Det er støttet av Norges Forskningsråd og Utdanningsdirektoratet. Nyheter i bilder drives etter redaktørplakaten.

Les Nyheter i bilder