Statped bidrar til TV2-skolen

TV 2 Skole er et nettbasert læremiddel som hver uke leverer nyhetssendinger, filminnslag og oppgaver direkte knyttet til kompetansemål innenfor sentrale fag i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring.​ Statped bidrar til å gjøre stoffet tilgjengelig for hørselshemmede og er støttespiller i tilretteleggingen av læremiddelet for elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).​​

Charlotte Agerup formidler TV2 skole med tegnspråk.

​TV2 skole er en abonnementstjeneste som leverer aktualitetsprogram tilpasset læreplanene i skolen. Utviklingsavdelingen ved Møller-Trøndelag kompetansesenter (MTK) bidrar med å tegnspråktolke 2-3 sendinger ukentlig. En for barnetrinnet, en for ungdomstrinnet og annenhver uke en for voksenopplæring.​

MTK får sendingene natt til torsdag, ser på, oversetter og spiller inn tolkningen i løpet av torsdag, fredag slik at det publiseres mandagen etter.

– Vi gjør dette er litt spesielt, forteller avdelingsleder ved utviklingsavdelingen, Olle Eriksen. – en tegnspråktolk ser gjennom stoffet sammen med en døv som har tegnspråk som førstespråk. De samarbeider om oversettelsen og den døve er tegnspråkformidleren som tolker sendingen med støtte fra tolken. Dette kalles mellomtolkning og er sammen med faste leveringer til faste tider​, nye arbeidsmetoder for oss, fortsetter Eriksen.

Jørn Østvik, Henning Andersen og Olle Eriksen ser på TV2 skole.

Olle Eriksen forteller at dette er et viktig milepælprosjekt for utviklingsavdelingen. Det skaper ny forståelse for hva læremidler kan være og er et viktig tidsaktuelt læremiddel. TV2-skole prøver å relatere det til mål i læreplanene​ og det er viktig for oss å kunne gi veiledning om at det finnes, et læremiddel å kjenne til.

TV2 skole har et arkiv som innebærer at alt som er produsert kan gjenbrukes. Det har betydning for Statped å være med på dette, bidra til å gjøre materiell tilgjengelig for flere brukere.

Olle Eriksen sier at det også har stor betydning for fagmiljøet på avdelingen og i Statped. Det er utviklet en metodikk som kan overføres og prosjektdeltakerne har lært mye på å være med.

– Vi ser at tolkning til tegnspråk også gjør at norsken etter hvert blir bedre i innslagene. Det har vært ulikt tempo på innslagene og ulik språkbruk alt etter hvem som er journalistisk ansvarlig. Tegnspråktolkningen har vært med å bidra til at språket har blitt enklere og bedre i innslagene, sier Eriksen.

Seniorrådgiver Jørn Østvik ved MTK ser gjerne at TV2 skal profilere tilbudet for barn som bruker ASK enda tydligere – det er fortsatt ukjent for de fleste skolene at det finnes, sier han. For ASK er det ikke snakk om tolking, men det lages oppgaver, både individuelle og gruppeoppgaver for barnetrinnet. I tillegg lages det ulike oppgaveark med grafiske tegn til bruk på smartboard, word, powerpoint og tekstbehandleren SymWriter som gir støtte for tale og grafiske tegn.

Arbeidsoppgaver basert på grafiske tegn av typen WLS (Widgit Literacy Symbols).

Østvik har hatt møter med Yngvar Nordberg, prosjektleder for TV2-skole og bidratt med anbefalinger som utgangspunkt for konkret implementering. Normedia leverer grafiske tegn av typen WLS (Widgit Literacy Symbols) og TV2 skole bruker utprøvingsskoler med brukere for å hente erfaring, (f. eks. Skatval skole i Nord-Trøndelag). – Det er engasjerte lærere som oversetter til grafiske tegn, sier Østvik og legger til at det er interessant at man kan se at det i voksenopplæringen er mange brukere av oppgavene som er tilrettelagt for ASK på barnetrinnet.

Både Olle Eriksen og Jørn Østvik mener at dette er et inkluderende læremiddel – Det kan brukes av hele klassen, sier Eriksen, – tegnspråk gir likt utbytte i en felles opplevelse. – Og skolene har fått et kjempeflott tidsaktuelt læremiddel, påpeker Østvik, – tilrettelegging er en god støtte for elevene som vi vet trenger det, men kan også bidra til at elever vi og skolen ikke ser har behov for større utbytte.​​

Statped har en læremiddelutviklingsrolle. Erfaringene fra dette samarbeidet kan være nyttige i egne læremiddelprosjekt. – Det ideelle er å bygge fra bunnen av til den målgruppen vi skal lage for, men det er viktig å se hva som finnes som kan tilrettelegges​, sier Olle Eriksen – vi er ikke eksperter på alt, her er TV2 ansvarlig for innhold og tar seg av kvalitetssikringen, vi kvalitetsikrer tegnspråket.

Jørn Østvik mener at for ASK-området er det viktig om Statped får mer kunnskap om hvordan oppgavene individuelt og i grupper fungerer for eleven, og hvilket læringsutbytte elevene har av læremiddelet. – Dette kan vi få til gjennom et samarbeid med utprøvingsskolene og TV2 skole, sier han.

TV2 Skole

Tv2 Skole gjør dagsaktuelle nyheter tilgjengelig for elever på ulike trinn. Innholdet er spesielt tilrettelagt for tegnspråklige elever og elever som bruker grafiske tegn. Tjenesten er abonnementsbasert.

Les mer om TV2 Skole (PDF). Gå til TV2 Skole