Hele mennesket må bli sett

Livshistorier som kunnskap og metode i spesialpedagogisk arbeid

Hva er en livshistorie og hvordan kan vi bruke den?

Når vi kommer bak en persons vansker ser vi hele mennesket, noe som vil påvirke hvordan vi møter vedkommende. En livshistorie er en fortelling gjennom ord, bilder, små gjenstander eller annet som forteller en historie om et liv. Et liv med fortid, nåtid og fremtid hvor den funksjonshemmede er hovedpersonen.

Livshistorien skal hjelpe folk rundt den funksjonshemmede å se sammenhenger og den tiden den funksjonshemmede er en del av. Det vil øke vår forståelse og komme til nytte i arbeidet vårt. Derfor er bruk av livshistorier et godt redskap i arbeidet med mennesker med forskjellige funksjonsvansker.

På kursdagen vil vi få presentert eksempler på hvordan livshistorier kan lages og brukes i arbeidet med mennesker med ulike funksjonshemminger.

Foredragsholdere

Foredragsholdere er Kirsten Steenfatt og Finn Steenfatt Thomsen fra Danmark hvor bruk av livshistorier er svært utbredt i arbeidet med mennesker med funksjonshemminger. Begge foreleserne har mye erfaring i arbeid med å bruke livshistorier som metode i arbeidet.

Å fortelle om sitt liv er veien til å finne hjem til seg selv.

Invitasjon til fagdagen "Hele mennesket må bli sett"

Tid og sted

7. juni 2012 kl 0930 – 1600.

Møller-Trøndelag kompetansesenter, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal.

Påmelding

Bindende, elektronisk påmelding på Kursguiden.

Spørsmål?

Har du spørsmål angående kurset er du velkommen til å ta kontakt med seniorrådgiverne Herlaug Hjelmbrekke (tlf 917 35 569) eller Jørn Østvik (924 88 789).

Last ned invitasjon Meld deg på