«Jeg forstår alt du sier»

Jane Svartskuren og Tanja Teigum har skrevet en prosjektoppgave fra ASK-studiet ved Høgskolen i Vestfold som omhandler kommunikasjon hos mennesker med afasi.

Artikkelen er lagt til vår litteraturliste.

«Jeg forstår alt du sier»