Mine tegn: Babyboka

Når foreldre bruker håndtegn i kommunikasjon med babyen, får barnet en bedre språkforståelse og et bedre ordforråd, viser forskning. For barn med forsinket språkutvikling kan tegn være et nyttig redskap for å forstå og uttrykke seg. “Mine tegn: Babyboka” består av av en bok og en DVD og skal være en hjelp på veien for foreldre, førskolelærere og andre som ønsker å gå i gang.

Hva gjør man når barnet ikke begynner å snakke eller har en forsinket språkutvikling? Erfaring og forskning viser at bruk av tegn kan være en viktig støtte for barnets språkforståelse og et redskap slik at barnet selv kan uttrykke seg.  Det å komme i gang så tidlig som mulig med å bruke tegn som et hjelpemiddel, kan være svært viktig overfor barn som har vansker i forhold til utvikling av språk og tale.

“Mine tegn: Babyboka” er laget først og fremst til de som nylig har fått vite at barnet har en språkvanske eller en risiko for forsinket språkutvikling. Materiellet er ment å være en hjelp for å komme i gang så tidlig som mulig med å bruke tegn som et hjelpemiddel. Men boka og DVD`en vil også kunne være et nyttig hjelpemiddel for alle foreldre som rett og slett har lyst til å berike barnets kommunikasjon og språk ved å bruke tegn. Sørlandet kompetansesenter står bak materiellet.

Før et barn lærer å snakke er det naturlig å uttrykke seg ved hjelp av bevegelser, ansiktsuttrykk og naturlige tegn. Det viser seg at babyer som utvikler seg i et miljø der det brukes tegn, langt tidligere klarer å imitere tegn utført med hendene enn verbale ord utført med munnen.

Boka og DVD`en gir en enkel innføring i de første tegnene og hvordan en kan jobbe videre. DVD`en viser hvordan tegnene gjøres og inneholder også to historier om familier som har gjort erfaringer med tegn til tale.

Bok/DVD koster kr 300,- + frakt og kan bestilles på sks-bestilling@statped.no. Spørsmål kan rettes til Arlene Temte tlf. 38 05 83 25.

Bestilling eller mer informasjon
Sørlandet kompetansesenter,
Tlf: 38 05 83 00 – Epost; sks-bestilling@statped.no

Les også “Bok og film om tegn for småbarn“.

Kilde: Statped, Sørlandet kompetansesenter