Utlysning av tilskudd til læremidler

Utdanningsdirektoratet (UDIR) lyste ut tidligere i år tilskudd til utvikling av multifunksjonelle læremidler. Tilskuddsordningen skal bidra til at det blir utviklet og produsert særskilt tilrettelagte læremidler for barn og elever, der det ikke er markedsgrunnlag for kommersiell utgivelse.

Tilskuddet gjelder følgende områdene barnehage, grunnskole, videregående opplæring og andre områder der det er behov for stor grad av individuell tilpasning. Materiellet kan være læringsverktøy for barn i barnehage med behov for ASK, læremidler til elever med behov for ASK og didaktisk veiledningsmateriell til pedagoger for barn med behov for ASK.

Behovet for materiell og læremidler til barn og elever med behov for ASK er stort. UDIRs utlysning av tilskudd er en god mulighet til å søke økonomisk støtte for læremiddelprosjekt for denne gruppen.

Total ramme for tildeling av tilskudd er kr 18,5 mill. kr.

Søknadsfrist er 15. juni 2012.

Les mer om utlysningen