Veileder om ALS og kommunikasjonsvansker

NAV SIKTE har nylig utgitt en veileder om ALS (amyotrofisk lateral sklerose) og kommunikasjonsvansker. Veilederen er utarbeidet av logopedene Tone Sandmo og Liv Stabell Kulø.

Tone Sandmo og Liv Stabell Kulø deler av sine erfaringer etter mange års arbeid med personer som har fått diagnosen ALS. I veilederen har de samlet sine erfaringer i forhold til kommunikasjon og andre problemområder som spise- og svelgevansker. De gir også råd i forhold til det første møte med pasienten og den videre oppfølgingen. Veilederen inneholder en beskrivelse av et sykdomsforløp basert på en historie fra virkeligheten og et eget kapittel om hvordan det kan oppleves å få diagnosen ALS.

Les mer om veilederen på NAV SIKTES nettsider