Andre og siste behandling av lovforslag

Tirsdag 12. juni 2012 behandlet Stortinget for andre og siste gang lovforslaget om endringer i Opplæringsloven som presiserer rettighetene for opplæring til elever med behov for ASK.

Saken ble første gang behandlet i Stortinget 5. juni 2012. Lovsaken er nå ferdigbehandlet og lovvedtak er klart. Den videre prosessen innebærer at vedtaket sendes til Kongen i statsråd. Der skal loven sanksjoneres, det vil si signeres av Kongen og kontrasigneres av statsministeren. Etter at loven er sanksjonert sendes den tilbake til Kunnskapsdepartementet. Departementet har ansvar for å gjøre loven gjeldende.

Kilde: stortinget.no