Endret Opplæringslov på plass før skolestart

De vedtatte endringene i Opplæringsloven og Privaskoleloven som omhandler ASK trer i kraft 1. august 2012. Vi gratulerer elever, foreldre/pårørende og betalte hjelpere som selv bruker eller støtter bruken av ASK.

I starten av juni behandlet Stortinget lovforslaget som presiserer retten til opplæring for elever som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Lovforslaget ble vedtatt og endringene i Opplæringsloven trer i kraft 1. august 2012. Dette betyr at elever med behov for ASK starter skoleåret 2012/2013 med styrkede rammer som presiserer retten til opplæring i og med ASK.

Opplæringsloven

Presiseringene av rettighetene til elever med behov for ASK er nedfelt i tre nye paragrafer i Opplæringsloven:

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa. Når ein elev ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven rett til spesialundervisning etter reglane i kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon.

§ 3-13 Opplæring av elevar, lærlingar og lærekandidatar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Elevar, lærlingar og lærekandidatar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale, og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa. Når ein elev eller lærekandidat ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven eller lærekandidaten rett til spesialundervisning etter reglane i kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerande kommunikasjon.

§ 4A-13 Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) 

Vaksne som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa.

Vaksne som ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning etter reglane i § 4a-2. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon.

Privatskoleloven

Presiseringen av rettighetene til elever med behov for ASK er også nedfelt i en ny paragrafer i Privatskoleloven:

§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og som har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa. Når ein elev ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven rett til spesialundervisning etter reglane i § 3-6. Dette inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerande kommunikasjon.

Kilde: stortinget.no (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=53458)