“Spærret inde i egen krop”

I en radiodokumentar i dag 28. juni kl 1403 på Danmarks radio P1 rettes søkelyset på vilkårene for kommunikasjon som danske borgere uten talespråk har i Danmark. En undersøkelse blant fagpersoner i Danmark viser at over halvparten av barn uten talespråk ikke får den hjelpen de trenger. I radiodokumentaren vises det til Norge som nå har fått på plass en lovpresisering om ASK som bedre skal sikre rettighetene til denne gruppen.

Radiodokumentaren følger bl a  22 år gamle Janni Roldsgaard som bor på senteret Østerskoven i Hobro i Danmark. Hun kan i dag kommunisere selvstendig, til tross for at hun ble født uten talespråk. Situasjonen er imidlertid ikke slik for alle dansker uten talespråk.

En stor gruppe af Danmarks 10.000 spastikere lever et isoleret liv uden mulighed for at tale med andre, selvom deres intelligens ikke fejler noget. Moderne hjælpemidler som staveplader og øjenstyrede computere betyder ellers, at det er muligt at give spastikere et nuanceret sprog, så de kan udtrykke sig næsten som alle andre. Men det er dyrt for kommunerne at købe udstyr og træne personalet i at kommunikere med alternative metoder, og derfor bruges de moderne hjælpemidler ikke systematisk i alle kommuner.

Ser til Norge

I Danmark ser de nå til Norge som er et foregangsland mht lovgivning om rettighetene til mennesker med behov for alternative og supplerende kommunikasjonsformer (ASK).

Handicappedes ret til at kommunikere er sikret i FN’s Handicapkonvention, som også Danmark har skrevet under på. Men Folketinget har ikke fulgt op med lovgivning, der skal implementere konventionen i dansk lov, og derfor står der ingen steder i den danske lovgivning, at spastikere uden talesprog har ret til at kommunikere på anden vis – også i skolen eller på de botilbud, de bor på, når de flytter hjemmefra.

Anderledes handlekraftige har de norske politikere været. Her har nordmænd i år fået lovfæstet ret til at kommunikere, også selvom det kræver dyre hjælpemidler eller undervisning indenfor alternativ kommunikation.

Sådan en lov drømmer også den danske Spastikerforening om herhjemme.

Gå til DRs artikkel om saken

Se også

Jeg har et hoved som jer” (Artikkel om Janni Roldsgaard 23. mai 2011 i Jyllandsposten)

(Andersen, G. og Mjøen, T.R. og Vik, T. (2010). Prevalence of Speech Problems and the Use of Augmentative and Alternative Communication in Children With Cerebral Palsy: A Registry-Based Study in Norway. Perspectives on Augmentative and Alternative Communication, Vol. 19, No. 1, pp. 1-28