PODD snakkebok for barn i førskolealder

Fra “PODD snakkebok for barn i førskolealder”

 

Denne boka er en forenkling av en ordinær PODD -bok, begynner tidlig på 3 x 3 symboler pr side.

Boka er tilpasset et barn i førskolealder med kognitive utfordringer. Den er derfor betydelig forenklet. Boka har grafiske tegn som er 6 x 6 cm (selve tegnet) for de som trenger denne størrelsen pga synsmessige forutsetninger.

Det vil være mulig å bygge ut boka etter hvert, for eksempel med komplett innhold fra den opprinnelige boka. Boka må skrives ut i A3-format og beskjæres derfra.

Denne PODD-boka er tilpasset av Hanne Almås, seniorrådgiver ved Møller-Trøndelag kompetansesenter.

Last ned boka i PDF-format Last ned boka i BOARDMAKER-format (ZIP-fil)