ISAAC Nordic Research Symposium 2012

ISAAC Sverige inviterer til det andre nordiske forskningssymposiumet. Konferansen finner sted 23. oktober 2012 i  Lund i Sverige.

Den første nordiske forskningssymposiumet i ISAAC-regi ble avholdt i Gøteborg i mai 2011 og samlet 33 deltakere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Der ble det bestemt at symposiet skal holdes årlig og flyttes mellom de nordiske landene, men at dette andre symposiet også skal holdes i Sverige.

Formålet med konferansen er å fremme forskning og utvikling innen alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i de nordiske landene, og for å fremme informasjonsutveksling og samarbeid mellom forskere, studenter og eksperter på området.

Call for papers

Det inviteres til å sende inn et abstrakt om forskning og utvikling innenfor et emne med relevans for ASK. Abstraktet må sendes inn innen 27. august.

Foreløpig program

0900 – 1000 Registration, coffee, fruit

1000 – 1050 Key Note: Mats Granlund. Aiming towards functioning in interventions – ICF applications for AAC

1100 – 1230 Parallel seminars

1230 – 1400 Lunch

1400 – 1530 Parallel seminars

1530 – 1630 Coffee, fruit

1630 – 1715 Closing: Future Directions

 

Les mer om konferansen