Hjerneskade kan gi synsvansker

Mange tenker nok at nedsatt syn alltid skyldes en skade i øyet. Men også hjerneskader kan føre til synsproblemer. Vi snakker da om problemer med å oppfatte og tolke synsinntrykk.

Hjernen spiller en avgjørende rolle for at vi skal kunne se og forstå det vi ser. Før vi kan danne oss en helhetlig visuell forståelse, har synsimpulsene en sammensatt vei fra lysbrytningen foran i øyet, via netthinnens sanseceller, gjennom synsnerven til hjerneområder for form, farge, kontrast og retning. Omtrent halvparten av hjernebarken er til enhver tid delaktig i bearbeiding av synsimpulser.

Nedsatt synsfunksjon kan skyldes skader i øynene, i synsbanene og/eller i områder av hjernen som bearbeider visuell informasjon. Hjernerelaterte skader omtales ofte som hjernesynshemning (Cerebral Visual Impairment – CVI).

statped.no kan du lese resten av artikkelen.

Faksimile fra artikkelen “Hjerneskade kan gi synsvansker” (statped.no)

 

Les artikkelen

kilde: statped.no