Kommunikasjonsbøker til bruk i sykehus

Habiliteringstjenesten i Telemark ved Bjørg Nuland har laget to bøker til bruk i sykehus.

Kommunikasjonsbøkene kan være til stor hjelp og støtte i samtale mellom personer som ikke snakker samme språk. De kan hjelpe både pasient og personale til å forstå og gjøre seg forstått i situasjoner hvor det er behov for akutt hjelp. Bøkene ble opprinnelig laget i Boardmaker og kan fritt lastes ned i ZIP-format (komprimert filformat). Nå har Tobii gjort bøkene tilgjengelig for programmene Communicator og SymbolMate.

 

Kommunikasjon med alle typer pasienter

Den ene er en kommunikasjonsbok med bruk av PCS symboler uten tekst tenkt som støtte i kommunikasjon med alle typer pasienter.

Last ned boken (Boardmaker)

Konsultasjoner i habiliteringstjenesten

Den andre boken er en ASK bok utviklet med tanke på konsultasjoner i habiliteringstjenesten evnt. barneavdelingen der PCS symbolene understøttes av tekst.

Last ned original utgave fra Telemark (Boardmaker)Last ned revidert utgave fra Vestfold (Boardmaker)Last ned utgave tilpasset for Communicator og SymbolMate

kilde: Habiliteringssenteret, Sykehuset i Vestfold / Tobii Norge

Saken ble oppdatert 5. september 2012.