“Vi skulle haft en så’n från början”

I en artikkel av Hilda Ellborg og Sofia Zechel beskrives innføring av alternativ og supplerende kommunikasjon for fem personer med afasi i alderen 51-77 år. Resultater fra studien viser at kommunikasjonsbøker kan forbedre den funksjonelle kommmunikasjonen hos mennesker med afasi.

Artikkelen er hentet fra DART (Sverige) og er lagt til i vår litteraturliste.

”Vi skulle haft en så’n från början” – Utvärdering av hur personer med afasi kan förbättra sin kommunikation med AKK i form av en kommunikationsbok