«Der mange vegar er stengde, kan andre opna seg»

Asgjerd Finne skrev i 2008 masteroppgave i spesialpedagogikk med tittelen «Der mange vegar er stengde, kan andre opna seg».

Hovedproblemstillingen i oppgaven var «Kva erfaringar har logopedar og spesialpedagogar i bruk av alternativ og støttande kommunikasjon til personar med afasi?». Oppgaven ble skrevet med utgangspunkt i intervju av åtte informanter (hjelpere til personer med afasi) og den la vekt på hva høyteknologisk kommunikasjonshjelpemidler kan være i totalkommunikasjon.

Hvilke funn som ble gjort kan du lese mer om i oppgaven. Masteroppgaven ble skrevet ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Les masteroppgaven