“Skal vi snakke sammen?”

“Skal vi snakke sammen?” er en kvalitativ studie av hvordan elever med alvorlig og dyp lærehemming og deres samtalepartnere kommuniserer ved hjelp av talemaskin med dynamisk display. Den er masteroppgave i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Østfold, og er skrevet av Betty Kro i 2011.

Med utgangspunkt i hvordan barn med alvorlig og dyp lærehemming kommuniserer med sine samtalepartnere, forsøker oppgaven å gi svar på:

  • Hvordan deltar barn med alvorlig og dyp lærehemming, som ikke har talespråk, i alternativ kommunikasjon ved hjelp av talemaskin med dynamisk display i hverdagsaktiviteter i grunnskolen?
  • Hvilken betydning har talemaskin med dynamisk display for elevens formidling og forståelse i samspill med samtalepartnere?
  • Hvilken betydning har samtalepartnerne for kommunikasjonen?

Les mer om funnene fra studien.

Les masteroppgaven