Tidlig språkutvikling hos norske barn

“Tidlig språkutvikling hos barn – MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling” er publisert i norsk utgave og er nå i salg.

Boken er skrevet av Kristian E. Kristoffersen og Hanne Gram Simonsen og har to hoveddeler. Den første er en beskrivelse av den norske tilpasningen av MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDI), og instruksjoner for skåring av spørreskjemaene som hører til. Den andre hoveddelen er en rekke tabeller som presenterer hovedfunnene fra en undersøkelse av norske barn, der den norske tilpasningen har vært brukt.

Boken forhandles av Novus forlag.

Kilde: Novus forlag

Les mer