Ny runde med Oslo-seminarene

Kursrekken «Oslo-seminarene» arrangeres på nytt i 2010 og 2011. Kursrekken om alternativ og supplerende kommunikasjon for mennesker med omfattende språk- og kommunikasjonsvansker har anerkjente fagfolk på området, med psykolog Stephen von Tetzchner som faglig ansvarlig. Påmelding til første kurs innen 1. mars 2010.