Socialstyrelsen i Danmark, ved Videncenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri, har nylig publisert heftet “Jo, vi kan! – om unge med kommunikative funktionsnedsættelser”. Fra forordet kan vi lese:

Dette faghæfte henvender sig til undervisere, UU-vejledere, erhvervsvejledere, jobkonsulenter, socialrådgivere og andre i lignende funktioner samt til unge med kommunikative funktionsnedsættelser.

Formålet med faghæftet er at give undervisere, vejledere og sagsbehandlere indblik i livet som ung med en kommunikativ funktionsnedsættelse, at give indblik i drømme og håb for fremtiden i form af ønsker til uddannelse, job mv., men også i de barrierer i omgivelserne, som unge med disse funktionsnedsættelser oplever at måtte overskride for at kunne forfølge egne ønsker og ambitioner.

Heftet er fritt tilgjengelig.

Last ned heftet

Kilde: www.servicestyrelsen.dk