Knowing you, knowing me

“Knowing you, Knowing me – Mentalization Abilities of Children who use Augmentative and Alternative Communication”

Dette er tittelen på Annette Sundqvist sin doktoravhandling fra 2010. Den omhandler mentalisering hos barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon. Mentalisering handler om  evnen til å forstå og tenke om følelser og tanker i andre så vel som i seg selv.

Studien representerer interessante funn. Det var sammenheng mellom non-verbal mental alder og mentaliseringsoppgaver, og antallet jevnaldrende i barnas sosiale nettverk sto i sammenheng med barnas evne til mentalisering.

Sundqvist hevder at utviklingen av mentalisering er  avhengig av barns nære vennskap, aktiv deltakelse i samspill, funksjonelle språkferdigheter egenskaper, og varierte sosiale nettverk bestående av både jevnaldrende og voksne.

Last ned doktorgradsavhandlingen