Barn og unge inviteres til språkkonkurranse

språk-i-ditt-livNasjonalbiblioteket inviterer alle elever på 5.–10. trinn og i videregående skole til å delta i en konkurranse om språk. Konkurransen er del av Språkåret 2013.

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein forteller i en pressemelding at Nasjonalbiblioteket gjennom konkurransen ønsker å dokumentere det språklige mangfoldet blant barn og unge i Norge i dag. Vinnerbidragene skal vises i høstens utstilling som omhandler språk og identitet.

Konkurransen går ut på at elevene skal dokumentere de ulike språkene og dialektene de møter i hverdagen.

Med «språk» menes alt fra norsk, samisk, tegnspråk og urdu til språkformer som ungdomsspråk, politikerspråk, språk i musikk – eller kroppsspråk. Det er opp til elevene hva de definerer som språk.

Bidragene kan leveres i ulike formater: tegning, collage, bilde og film, digital fortelling, lydopptak osv. Det er bare fantasien som setter grenser. Det skal kåres vinnere i tre kategorier: 5.–7.trinn, 8.–10. trinn og videregående skole.

Er du elev i grunnskolen eller videregående skole og bruker en eller annen form for alternativ eller supplerende kommunikasjon, eller kjenner du elever som benytter ASK? Grip sjansen, delta i konkurransen og synliggjør hvordan ASK bidrar til mangfoldet av språklige uttrykk!

Les mer

Kilde: utdanningsnytt.no