Å gjøre det uforståelige forståelig

 I sin artikkel i Spesialpedagogikk nr 10/2012 beskriver Anne Merete Tengs og Karin Torgerstuen hvordan dataprogrammet Sarepta kan være et hjelpemiddel for kommunikasjon og utvikling av språk iundervisningen med døvblinde elever.

Artikkelforfatterne skriver om egne erfaringer med Sarepta som hjelpemiddel for å skape gode læringsbetingelser i undervisning for elever med kombinerte sansetap. De arbeider begge som lærere/spesialpedagoger ved Skådalen skole for døvblinde.

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Spesialpedagogikk.

Les artikkelen