Kommunikasjon med ASK i hverdagslig samspill

 Statped midt og Seksjon for Habu ved Kristiansund, Helse Møre og Romsdal arrangerer to kursdager med Gunilla Thunberg og Ulrika Ferm 13. og 14. mars i Kristiansund.

Målgruppe

Foreldre til barn med kommunikasjonsutfordringer (kan søke om opplæringspenger), ansatte i PPT, skole, barnehage, avlastning og ellers andre med interesse for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Kursinnhold

  • Retten til å kommunisere
  • Kommunikativt miljø
  • Autisme og kommunikasjon
  • Forskningsresultat fra ulike prosjekt i skole, sykehus og hjem
  • Barn med CP og kommunikasjon hjemme
  • Samtalematte

Om foreleserne

Gunilla Thunberg och Ulrika Ferm är båda legitimerade logopeder med lång erfarenhet av att arbeta med ASK. Båda har disputerat i allmän språkvetenskap med inriktning på kommunikation och funktionsnedsättning. Gunillas avhandlingsarbete fokuserade barn med autism och Ulrikas barn med CP-skada. Båda här särskilt intresserat sig för kommunikationssituationen i hemmiljön. De arbetar nu med olika utvecklings- och forskningsprojekt inom kommunikation och AKK och undervisar mycket, främst inom Göteborgs Universitet men också på andra universitet och verksamheter i Sverige och utomlands. Båda är uppskattade föreläsare och tycker det är extra roligt när de får möjlighet att föreläsa och arbeta tillsammans.

Les invitasjonen