Program for den 12. Västsvenska kommunikationskarnevalen

Den 12. Västsvenska kommunikationskarnevalen arrangeres 6.-.7. mai 2013. Programmet er nå klart.

Tema for årets konferanse er “Läsa och skriva – nya möjligheter för alla”.

Årets hovedforelesere er Janice Light og David McNaughton.

Les mer