Læringsloftet

læringsloftet_figur

Læringsloftet hos Statped midt er ute med ny brosjyre. Kanskje du finner en grunn til å besøke oss?

Læringsloftet er et ressurssenter for leketøy, lærebøker og spesialpedagogiske læremidler. Læringsloftet eies og drives av Statped midt og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Hva er Læringsloftet?

Norges mest komplette samling av leketøy og læremidler for tilrettelagt opplæring og spesialundervisning finnes i Nordlåna på høgskoleområdet Røstad (Levanger). Samlinga er åpen for informasjon, besøk og veiledning.

Førskolelærere, lærere, foreldre og andre med interesse for leketøy og læremidler for barn, unge og voksne i en opplæringssituasjon kan bruke Læringsloftet. Tjenesten er gratis. Les mer på www.læringsloftet.no.

Læremidler, kommunikasjonsmateriell og annet fagstoff for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon er noe av det du finner her. Derfor er ASK-loftet en del av Læringsloftet.

På Læringsloftet finner du

  • lærebøker med tilrettelagt tekst
  • skjønnlitterære tekster i lettlesutgave
  • konkretiseringsmateriell
  • leketøy
  • lydbøker, e-bøker og følebøker
  • programvare
  • kommunikasjonsmateriell og hjelpemidler

På hjemmesidene presenteres materialet i søkbare databaser. Se også Læringsloftets lenkesamlinger. Lokalene er tilrettelagt for veiledning og selvstudier. Lett tilgang for bevegelseshemmede.