Eventyret om Gullhår

Fra eventyret om Gullhår

Fra eventyret om Gullhår

 

Statped midt har laget en tilpasning av eventyret om Gullhår for utprøving av øyestyring. Applikasjonen er laget med programmet Communicator og er fritt tilgjengelig.

Tilpasningen av eventyret om Gullhår er laget i forbindelse med utprøving av Tobii C15 øyestyringsenhet for et barn på fire år. Barnet går i barnehage og har CI (cochlea implantat). Det er benyttet innlest tale framfor syntetisk tale for å sikre tilstrekkelig talekvalitet for barnet.

Illustrasjonene er hentet fra «Tusen ting å tenke på» som er utviklet av avdeling for Læringsressurser og teknologiutvikling innen utdanning og velferd i Statped. Disse er fritt tilgjengelig her.

Applikasjonen kan brukes slik den er, eller den kan brukes om ide og inspirasjon til å lage egne tilpasninger. Programmet Communicator må være installert på maskinen for å bruke applikasjonen.

Programmet kan styres med Tobii øyestyring, mus eller berøringsskjerm.

Ansvarlig for tilpasningene av applikasjonen er seniorrådgiverne Jørn Østvik og Anne Heian ved Statped midt og Olle Eriksen ved Avdeling for Læringsressurser og teknologiutvikling innen utdanning og velferd i Statped.

Last ned applikasjonen “Gullhår”

Slik installerer du “Gullhår”

  1. Last ned filen “Gullhår.zip”.
  2. Åpne filen ved å dobbeltklikke på “Gullhår.zip”.
  3. Kopier filen “Gullhår.cdd” til mappen du vil lagre applikasjonen i.
  4. I mappen som filen “Gullhår.cdd” ble lagret, opprettes en ny mappe med navnet “Gullhår”.
  5. Kopier lydfilene fra “Gullhår.zip” til den nye mappen “Gullhår”.
  6. Applikasjonen og tilhørende lydfiler er nå lagret på din pc/Tobii. Dobbeltklikk på “Gullhår.cdd” for å starte applikasjonen.
  7. Bruk ASK-loftets kontaktskjema dersom det oppstår feil ved kjøring av applikasjonen.