Taleteknologi for de minste

Pegasus«Samspill, lek og kommunikasjon» er et veiledningshefte om taleteknologi som vei til økt deltakelse for små barn med kommunikasjonsutfordringer.

Heftet gir en generell metodisk beskrivelse av hvordan du som pedagog eller forelder, kan legge til rette for bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon i form av taleteknologi sammen med små barn fra ni måneders alder.

‒ Vi har vært for dårlige til å gi barn med kommunikasjonsutfordringer hjelp, også de vi vet får vansker, sier Anita Sande, Statped vest, i prosjektgruppen bak veiledningsheftet.

Med denne erkjennelsen satte prosjektgruppen i gang med å prøve ut kommunikasjonsmateriell. Det ble utprøvd på 11 barn som hadde lite eller ikke noe talespråk, eller som stod i fare for å bruke lang tid på å lære å snakke.

Utprøvingen baserte seg på forskningsresultater fra Penn State University i USA omkring tidlig start med bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Målet var å prøve ut taleteknologi som kan gi barna en aktiv rolle i kommunikasjon, en tidlig start på samspill og lek, og en inngang til norsk barnekultur.

Veiledningshefte og Pegasus

Som bakgrunn for å skrive et generelt veiledningshefte, gikk Statped vest sammen med Habiliteringstjenesten i Oppland og Abilia AS om å prøve ut og tilpasse bruk av Rolltalk Designer på elleve barn og deres nærpersoner.

‒ Ikke noe kommunikasjonsmateriell som tidligere var utviklet i Norge, var tilpasset norsk barnekultur, forteller Sande. Det var derfor nødvendig å utvikle Rolltalk Designer med norske barnesanger, bøker og eventyr, aktiviteter og rim og regler. Resultatet ble Pegasus, et kommunikasjonsmateriell i Rolltalk Designer for små barn. I samspill med andre får de små barna tilgang til innholdet ved å trykke på en skjerm, bruke hodemus eller øyestyring.

‒ Hensikten med utprøvingen var å utvikle et materiell for barn som befinner seg på utviklingstrinn fra ni måneder til tre år, og som barna ikke skulle trenge spesielle ferdigheter for å starte med. Det var også at versjoner og vanskegrader måtte kunne tilpasses og tilrettelegges til ulike behov hos hvert enkelt barn, påpeker Sande.

Viktige voksne

Hun legger til at taleteknologien i seg selv slett ikke er nok. ‒ Voksne er de viktigste for at barn skal lære ved hjelp av taleteknologi, sier Sande. ‒ Voksne må finne de meningsfylte kommunikasjonssituasjonene, må introdusere barnet for effektive kommunikasjonsmåter, må tilrettelegge miljøet slik at det støtter kommunikasjon, og må velge vokabular som andre barn bruker, som er tilpasset alder og som barna synes er morsomt, understreker hun.

Slik får du tak i materiellet

Veiledningsheftet inkludert DVD kan bestilles hos Statped vest for 350 kroner.

Heftet inneholder en presentasjon av hvordan en legger til rette for bruk av taleteknologi med små barn, både om en bruker kommunikasjonsmateriellet Pegasus eller om en lager eget materiale i annen programvare. Heftet kan derfor brukes alene eller sammen med Pegasus. En DVD følger også med heftet. I heftet er det også QR-koder som gir tilgang til innholdet i DVD-en og noen andre videoklipp som illustrerer temaet.

Fordi bøkene i Pegasus er omfattet av åndsveksloven må du som ønsker å bruke det bli låntaker hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Bruk “Innmeldingsskjema for Rolltalk-brukere” i enten Word eller odt-format.

Etter innmelding får du tilsendt en lisenskode som gir tilgang til Pegasus. For å bruke det må du ha Rolltalk Designer og PCS symbolbildebank. Hvis du allerede har Programsnekker, får du en kostnadsfri oppgradering til Rolltalk Designer i løpet av våren 2013.

Kilde: statped.no