Muligheter for bruk av iPad som hjelpemiddel for barn

Fem bachelor-studenter i ergoterapi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har skrevet en prosjektrapport med utgangspunkt i å  undersøke hvordan barn med kognitive og kommunikative utfordringer kan bruke iPad i skolen.

Rapporten tar utgangspunkt i fem barn i ulik aldre som får  tilpasset undervisning på barneskoler i Trondheim Kommune, der barna bruker iPad enten på skolen eller hjemme. Barna har utfordringer i forhold til kommunikasjon og kognisjon.

Prosjektets hensikt har vært å se på innstillinger og applikasjoner på nettbrettet iPad som kan brukes i skolen for barn. Lek har også vært i fokus i prosjektet. Studentene som står bak rapporten er Thea Dihle, Maria Solberg Dolmen, Anne Berit Eik, Lise Høiberg og Stine Terese Vatne. I rapporten finner du bl a omtaler av aktuelle apper.

Prosjektets problemstilling var:

Hvilke funksjoner og applikasjoner på iPad kan fungere som kommunikasjons-/kognisjonshjelpemiddel for barn i skolen?
Les rapporten