Modul 1 i ASK-studiet klar for nye studenter

ASK- studiet ved Høgskolen i Vestfold gir en innføring i alternative måter å kommunisere på for personer som helt eller delvis mangler tale.

Studiet er nettbasert med seks helgesamlinger, og har målsetting om at studenten skal:

  • Tilegne seg kunnskap om språk- og kommunikasjonsfremmende faktorer.
  • Lære om alternative muligheter for kommunikasjon, samt tilegne seg ferdigheter i å fremme kommunikasjonen for personer som trenger ASK.
  • Lære om ulike metodiske tilnærmingsmåter.
  • Lære om tilrettelegging av miljøet rundt ASK- bruker er sentralt.

Tema i studiet er:

  • Innføring i ulike symbolsystemer
  • Tilpasning og evaluering av kommunikasjonsløsninger ml IKT-base1te hjelpemidler og programvare
  • Språkutvikling
  • Utredning, kartlegging og evaluering av tiltak
  • Opplæring og tilrettelegging.
  • Åpne kommunikasjonsprogrammer, betjening og tilrettelegging

Studiet er tverrfaglig og passer for forskjellige yrkesgrupper med ulik bakgrunn og erfaring: lærere, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, miljøterapeuter, assistenter i barnehage og skole som jobber med ASK, psykologer og hjelpemiddelkonsulenter/ASK-konsulenter. Studiet vil også være interessant for foreldre.

Kortfattet informasjon om studiet Utdypende informasjon om studiet