Tilskudd til multifunksjonelle læremidler

Utdanningsdirektoratet lyser ut tilskuddsordning for multifunksjonelle læremidler.  I alt 15,5 millioner kroner skal fordeles til utvikling av læremidler. Tilskuddsordningen skal bidra til at det blir utviklet og produsert særskilt tilrettelagte læremidler for barn og elever, der det ikke er markedsgrunnlag for kommersiell utgivelse.

I år prioriterer Utdanningsdirektoratet tilrettelegginger for barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). De  inviterer til et møte om dette temaet torsdag 11. april kl. 9-13 i Utdanningsdirektoratets lokaler, Schweigaardsgate 15b, ved Oslo S. Påmelding til møtet sendes til vigdis.tjonndal.pettersen@utdanningsdirektoratet.no innen tirsdag 9. april.

Tilskuddsordningen skal støtte mer omfattende tilrettelegginger av læremidlene, for elever med behov for mer omfattende tilrettelegging og for elever med behov for stor grad av individuell tilrettelegging. Kunngjøringen gjelder for barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Merk søknadsfristen 10. juni 2013.

Les mer om tilskuddsordningen