PODD «Inspirasjonskurs»

Statped sørøst inviterer til PODD «Inspirasjonskurs» 16.- – 17. oktober 2013 på Gjøvik. Foredragsholder er Tone Mjøen ved Habiliteringssenteret i Vestfold.

Innhold

PODD er utviklet av speech pathologist (audiologoped) Gayle Porter, fra Australia. PODD prinsippene tar utgangspunkt i barns språkutvikling og er en effek-tiv måte å organisere ordforråd med grafiske tegn på for å lette tilgangen til de ord man har bruk for.

Formålet med kurset

Formålet med kurset er å bli kjent med prinsippene for oppbygging av PODD kommunikasjonsløsninger og lære å bruke dem i kommunikasjon. I tillegg vil vi fo-kusere på hvordan man kan jobber målrettet og systematisk med å bygge opp fer-digheter i bruk av PODD løsninger.

Forkunnskap om ASK er en fordel, men ikke en forutsetning.

Målgruppe

Pedagogisk personale i barnehage/skole, personale i boliger, ergotera-peuter, fagkonsulenter i PPT, foreldre og andre nærpersoner.

Du finner flere opplysninger i invitasjonen til kuret.

Invitasjon til kurset