“Se hva jeg kan” – ny dokumentarfilm

”Se hva jeg kan” er navnet på en ny dokumentarfilm om ei jente med multifunksjonshemming og hennes muligheter i en inkluderende skole.

Trøndelag kompetansesenter har sammen med Utleira skole i Trondheim laget en dokumentar om hvordan personalet i skolen og foreldrene har klart å inkludere Amalie i nærskolen gjennom 7 år.

Om filmen

Amalie er ei multifunksjonshemmet jente født med store funksjonsnedsettelser. Hun har, sammen med sine medelever, klart å vise verden at hun både kan og forstår mye mer enn det noen kunne forestille seg.

Skolen har tidligere erfart at tradisjonell ”terping” og trening i enerom ikke har fungert for henne. De la derfor om kursen og valgte å inkludere henne i de aktiviteter hvor hun er interessert og har mulighet for å oppleve mestring og positive opplevelser – uavhengig av klassetrinn. Skolen har lagt vekt på sosial læring i et fellesskap med andre elever, hvor ferdigheter som å hilse, vente på tur, ta tur og omgås på en hyggelig måte har vært viktige. Samtidig ser vi at Amalie har profitert betydelig på å få delta i et rikt språkmiljø, hvor hun både hører og ser språk i aktivt bruk hos andre elever og voksne rundt seg.

Trøndelag kompetansesenter har hatt prosjektansvaret med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen (tidligere Helse og rehabilitering).

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Hanne Almås eller Maia Eric (tlf 74 02 28 30).

Filmen koster kr 100,- inkl frakt, og kan bestilles ved henvendelse til senteret på e-post: trondelag@statped.no