Kjente sanger med tegnstøtte

ett_skritt_foran#2

Statped midt har laget en tilpasning av utvalgte tegnsanger fra «Ett skritt foran» for utprøving av øyestyring. Applikasjonen er laget med programmet Communicator og er fritt tilgjengelig.

Tilpasningen er laget i forbindelse med utprøving av Tobii C15 øyestyringsenhet for et barn på fire år. Barnet går i barnehage og har CI (cochlea implantat).

Applikasjonen kan brukes slik den er, eller den kan brukes om ide og inspirasjon til å lage egne tilpasninger. Programmet Communicator må være installert på maskinen for å bruke applikasjonen.

Programmet kan styres med Tobii øyestyring, mus eller berøringsskjerm.

Merk
På sidene med grafiske tegn for valg av tegnsanger er det plassert en transpartent tilbake-knapp i nedre venstre hjørne. Knappen leder tilbake til siden for valg av antall sanger pr side. Knappen er gjort skjult for barnet slik at kun den voksne skal kunne navigere mellom sidene i applikasjonen.

Ansvarlig for tilpasningene av applikasjonen er seniorrådgiverne Jørn Østvik og Anne Heian ved Statped midt og Olle Eriksen ved Avdeling for Læringsressurser og teknologiutvikling innen utdanning og velferd i Statped.

Nettstedet “Ett skritt foran” Last ned applikasjonen (365 Mb)
Slik installerer du “Ett skritt foran”

  1. Last ned filen “Ettskrittforan.zip”.
  2. Åpne filen ved å dobbeltklikke på “Ettskrittforan.zip”.
  3. Kopier filen “Ett skritt foran.cdd” til mappen du vil lagre applikasjonen i.
  4. I mappen som filen “Ett skritt foran.cdd” ble lagret, opprettes en ny mappe med navnet “Ett skritt foran”.
  5. Kopier videofilene fra “Ettskrittforan.zip” til den nye mappen “Ett skritt foran”.
  6. Applikasjonen og tilhørende videofiler er nå lagret på din pc/Tobii. Dobbeltklikk på “Ett skritt foran.cdd” for å starte applikasjonen