Veileder om taktile symboler og planer

Denne veilederen henvender seg til deg som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse.

Barn og unge som er blinde eller har sterkt nedsatt syn, strever ofte med å tilegne seg tilstrekkelig informasjon slik at de kan ta initiativ, kommunisere og påvirke aktivitetene de deltar i. De blir dermed mer avhengige av voksne som informasjonskilder og tilretteleggere enn normalt seende barn og unge. Særlig gjelder dette barn og unge med sammensatte vansker.

Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene. Når planene og symbolene tilrettelegges slik at de tar hensyn til individuelle forutsetninger og behov, kan de bidra til økt selvstendighet og til å motvirke en utvikling mot uro, vegring og passivitet.

Taktile symboler og planer blir særlig brukt av personer som har en synsnedsettelse i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser.

Barn med synsnedsettelse mangler ofte nødvendige holdepunkter for raskt å kunne skaffe seg informasjon om omgivelsene. Særlig gjelder dette synshemmede barn med sammensatte vansker. Oppmerksomheten deres er ofte rettet mot detaljer og bit-for-bit-informasjon. Mange får dermed ikke den oversikten som skal til for å kunne ta initiativ, kommunisere og påvirke aktivitetene de deltar i. Taktile symboler og planer kan være en hjelp til å gjøre verden mer oversiktlig og forutsigbar for disse barna.

I tillegg til å gi barnet informasjon og oversikt, kan de taktile symbolene og planene blant annet fungere som støtte for å

  • ta kontakt
  • snakke om noe
  • gjøre valg
  • starte en aktivitet
  • arbeide selvstendig
  • spørre
  • fortelle
  • uttrykke følelser

Veilederen er skrevet av Karen Grini og Gro Aasen ved Statped sørøst, fagavdeling syn.

Kilde: statped.no

Les mer Last ned veilederen