Film om bruk av taleteknologi

Se filmen om hvordan ideer fra veiledningsheftet “Samspill, lek og kommunikasjon” fungerer i praksis.

«Samspill, lek og kommunikasjon» er et veiledningshefte om taleteknologi som vei til økt deltakelse for små barn med kommunikasjonsutfordringer.

“Samspill, lek og kommunikasjon” forteller hvordan du som pedagog eller forelder kan bruke alternativ og supplerende kommunikasjon i form av taleteknologi sammen med små barn fra de er ni måneder gamle.

Les mer om “Samspill, lek og kommunikasjon”