FN-konvensjonen i lettlest utgave

FN_konvensjonen_lettlest_og_forkortetFNs generalforsamling vedtok konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 13. desember 2006. Norge undertegnet konvensjonen i mars 2007, og besluttet 19. mars 2013 at konvensjonen skal ratifiseres.

Bufdir utga i 2012 en lettlest og forkortet utgave av FN-konvensjonen på norsk. Formålet med heftet er at personer med utviklingshemming lettere skal få kunnskap om sine rettigheter. Heftet kan også være nyttig for mennesker med minoritetsbakgrunn, lesevansker, barn, unge og andre.

FN-konvensjonen i lettlest utgave

Bufdir har også gitt ut “Du har rett“, en forenklet utgave for barn og ungdom av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Formålet med dette heftet er at barn og unge skal få kunnskap om rettigheter etter konvensjonen. Heftet kan være nyttig for andre, for eksempel mennesker med minoritetsbakgrunn og/eller lesevansker mv.

Heftene dekker ikke alt som står i konvensjonen.

Kilde: NAKU / Bufdir