Kurs i ASK for voksne

NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark og Troms inviterer til kurs i alternativ og supplerende kommunikasjon for voksne. Forelesere er de to anerkjente svenske logopedene Ulrika Ferm og Gunilla Thunberg fra DART – Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning

Tid: 4. og 5. september 2013, klokken 09:00 – 15:00
Sted: Universitetet i Tromsø

Invitasjon i PDF-format

Onsdag 4. september, del 1

  • Introduksjon av ASK-begrepet og brukergrupper
  • Kommunikative rettigheter
  • Felles problemløsing og mål i arbeidet med voksne som har behov for ASK.

Torsdag 5. september, del 2

  • Oversikt over ulike redskap og metoder
  • Kommunikasjonsbok og samtalematte i arbeidet med voksne som har afasi, Huntingtons sykdom og Parkinsons sykdom.

Målgruppe

Alle som arbeider med voksne som har problemer med å kommunisere av ulike årsaker, på sykehjem og i hjemmetjenesten

Du kan delta på begge dagene eller bare én av dagene om du ønsker det, og du må melde deg på begge dagene for seg.

Påmelding

Det er begrenset med plasser så meld deg på så snart som mulig på

Dag 1: http://tjenester.nav.no/kurs/pamelding.action?kurs=130179
Dag 2: http://tjenester.nav.no/kurs/pamelding.action?kurs=130183

Vi gleder oss til kurset og håper å få to nyttige dager i Tromsø!

Kontaktpersoner

NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark v/Kirsti Rystad tlf 21 05 10 28
NAV Hjelpemiddelsentral Troms v/Brynja Gunnarsdottir tlf 77 28 33 58

Informasjon om foreleserne

Föreläsarna

Ulrika Ferm

Ulrika Ferm

Gunilla Thunberg

Gunilla Thunberg

Gunilla Thunberg och Ulrika Ferm är legitimerade logopeder med lång erfarenhet av att arbeta med ASK. De arbetar på DART – Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning i Göteborg, Sverige. Båda har disputerat i allmän språkvetenskap med inriktning på kommunikation och funktionsnedsättning. De har särskilt intresserat sig för hemmet som kommunikativ miljö för föräldrar och barn med autism respektive cerebral pares. Under senare år har de arbetat mycket med kommunikation i förhållande till olika aktiviteter i skola, på sjukhus och inom andra hälsorelaterade verksamheter såsom tandvård och dagcenter. De undervisar mycket och är uppskattade föreläsare. Det är särskilt roligt när de får möjlighet att föreläsa och arbeta tillsammans.