Kjenner du til Nyheter i bilder?

Nyheter i Bilder er en lettlest nettavis med grafiske tegn som utgis av Klar Tale; Norges eneste lettleste ukeavis.

nyheter_i_bilder#2Avisen oppsto som et forprosjekt, finansiert av Utdanningsdirektoratet og Forskningsrådet (IT-Funk). Forprosjektet ble avsluttet 1.7. 2012. Prosjektgruppa er nå i gang med et hovedprosjekt som støttes av Utdanningsdirektoratet.

Nyheter i bilder, www.nyheteribilder.no lenkes mot den eksisterende nettavisen www.klartale.no, og er egen nettavis med en forenklet og visualisert versjon av noen av ukas viktigste nyheter.

Redaksjonen i Klar Tale velger ut tre sentrale nyhetssaker hver uke. Teksten forenkles ytterligere, påføres grafiske tegn (WLS-symboler), og publiseres sammen med illustrerende fotografier. Teksten kan også leses opp ved hjelp av talesyntese. Nettavisen er tilpasset bevegelseshemmede med innstillingsmuligheter for bryterstyring med en eller to brytere.

Målgruppe

Hovedmålgruppen for Nyheter i Bilder er mennesker med behov for alternativ- og/ eller supplerende kommunikasjon (ASK) og som ikke kan lese vanlig tekst. Andre med kognitive vansker og/ eller store lesevansker har også nytte av produktet.

Prosjektdeltakere

Spesialpedagog Hilde Fresjarå er leder av prosjektet. Prosjektdeltakere er redaktør i Klar Tale, dataingeniør fra Normedia AS, representant fra styret i Isaac Norge (brukerorganisasjon for mennesker som benytter ASK), Haug skole og ressurssenter, Haukåsen skole og Nordvoll skole. Dette er skoler i Oslo og Akershus for elever med blant annet multifunksjonshemming, nevrologiske vansker, utviklingshemming og autisme.

Fremdriftsplan

Prosjektgruppa har fått støtte fra Utdanningsdirektoratet for å utvikle tematavler for at mennesker med behov for ASK skal kunne kommunisere om nyhetene, samt arbeidsoppgaver til bruk i skolen. Oppgavene skal værenettbasert, og tilpasset alternativ betjening som bryterstyring. Prosjektet avsluttes november 2014.

Prosjektgruppa jobber samtidig med å skaffe midler for å sikre en varig drift av nettavisen.

Kilde: Nyheter i bilder

Nyheter i bilder