Fagdag om PODD

Statped midt inviterer til fagdag 26. november om oppbygging og organisering av ordforråd etter PODD-prinsippene (pragmatisk organisert dynamisk display) for mennesker uten funksjonelt talespråk.

poddPODD er utviklet av speech pathologist (audiologoped) Gayle Porter, fra Australia. PODD-prinsippene tar utgangspunkt i barns språkutvikling, og er en eff ektiv måte å organisere ordforråd med grafi ske tegn på for å lette tilgangen til de ord man har bruk for.

Formålet med fagdagen er å bli kjent med prinsippene for oppbygging av PODD kommunikasjonsløsninger og lære å bruke dem i kommunikasjon. I tillegg vil vi fokusere på hvordan man kan jobber målrettet og systematisk med å bygge opp ferdigheter i bruk av PODD løsninger.

Forkunnskap om ASK er en fordel, men ikke en forutsetning.

Målgruppe

 • Alle som tilrettelegger ordforråd for personer uten talespråk
 • Pedagogisk personale i barnehage/skole/voksenopplæring
 • Personale i boliger
 • Ergoterapeuter
 • Psykologer
 • Fagpersoner i PPT, habilitering, rehabilitering, Statped
 • Foreldre og andre nærpersoner

Innhold i dagen

 • Hva er PODD ?
 • Hva er en PODD-kommunikasjonsbok?
 • Grunner til å bruke en PODD kommunikasjon bok?
 • Hva skiller PODD fra andre typer kommunikasjonshjelpemidler?
 • Hvorfor trenger man så stort vokabular?
 • Hvorfor trenger denne personen en PODD-kommunikasjonsbok?
 • Hvordan bruker du PODD?
 • Når bør jeg bruke det? Hva skal jeg gjøre?
 • Hvordan lærer vi personen å kommunisere med PODD?

Deltakerne vil få mulighet til å prøve, få tips og ideer om hvordan man kan bruke en PODD-kommunikasjonsbok til å kommunisere med i hverdagen.

Kursholder er Tone Mjøen.

Tid, sted og pris

Tid: 26. november 2013 kl 10.00 – 17.00.
Kaffe og registrering fra kl 09.30

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal

Kontaktpersoner: Hanne Almås, tlf. 94 16 04 66, e-post: hanne.almas@statped.no
Kursavgift : 500,- inkl. enkel lunsj og kaffe/te.

Påmelding

Påmelding på www.kursguiden.no (søk etter Statped midt for å finne kurset).

Påmeldingsfrist: 12. november 2013.

Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje innen 12. november.
Ved avmelding etter denne tid refunderes ikke kursavgift.

Last ned invitasjon