Kartlegging av smerte

Danske Socialstyrelsen har gitt ut materiell for kartlegging av smerte hos mennesker med multifunksjonshemming. Materiellet kan brukes av fagpersoner og pårørende og er fritt tilgjengelig.

Les saken på Socialstyrelsens hjemmeside

Skjemaene brukes for å avlese og tolke symptomer på smerte hos barn og voksne med store kommunikasjonsutfordringer og/eller multifunksjonshemming.

Udtryk for smerte er ofte det første tegn på skader, sygdom og ubehag, men hos en person med alvorlig kommunikationsnedsættelse kan disse smerter let overses eller fejltolkes. Det kan smerteskemaerne og profilerne kan være med til at undgå. Hvis en person ikke er i stand til at kommunikere med ord, at han/hun har ondt eller ubehag, kan smerter og andre symptomer såsom kvalme, synkebesvær, træthed, kommunikeres på forskellige måder.

Socialstyrelsen presenterer fire redskaper for kartlegging av smerte, to for barn og to for voksne. Alle er oversatt fra engelsk til dansk.

Kartlegging av smerte hos barn:

  • Pædiatrisk Smerteprofil (Paediatric Pain Profile)
  • Checkliste af smerter hos børn uden talesprog (Non-communicating Children’s Pain Checklist – Revised (NCCPC-R)), revidert

Kartlegging av smerte hos voksne:

  • DisDAT-redskabet (The DisDAT Tool)
  • Kronisk Smerte Skala for Non-verbale Voksne med Udviklingshæmning (Chronic Pain Scale for Nonverbal Adults With Intellectual Disabilities (CPS-NAID))
Les mer og last ned kartleggingsmateriellet

Kilde: Socialstyrelsen (socialstyrelsen.dk)