Kurs og workshop om fysiske funksjonsnedsettelser og ASK

Til høsten arrangerer Abilia kurs og workshop om fysiske funksjonsnedsettelser og hvordan fremme kommunikasjon hos barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon. Forelesere er Viki Newton og Fiona Beauchamp fra CPEC i Australia.

Kursene er uavhengige av hverandre og vil foregå på engelsk.

Kilde: Abilia

 

Fire dagers workshop 22. – 25. september:

”Movements for communication and accessing technology”

Fire dagers workshop med Viki Newton og Fiona Beauchamp fra CPEC, kollegaer av Gayle Porter.

Formålet med workshopen er å forstå den kompleksitet og de strategier som skal til for å gjøre et barn med fysiske funksjonsnedsettelser i stand til at få adgang til ASK og teknologi. Workshopen vil omhandle:

  • Informasjon og strategier for å forstå motorikkens betydning for kommunikasjon
  • Strategier for å støtte utviklingen av bevegelser for å oppnå forståelig, selvstendig kommunikasjon

Videocase brukes for å demonstrere intervensjoner, samt til diskusjon og problemløsning.

Kurset er godkjent av NETF som 24 timer spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmenhelse, Barns helse og Somatisk helse.

Les mer om workshopen

 

Introduksjonskurs 26. september:

”An introduction to learning movements for communication and accessing technology”

Introduksjonsdag med Viki Newton og Fiona Beauchamp fra CPEC, kollegaer av Gayle Porter.

Kurset har som formål å introdusere strategier som kan benytte til barn med Cerebral Parese og komplekse kommunikasjonsbehov.

Fokus vil være på motorikk, posisjonering og bevegelse for å gi god veiledning og støtte opp om kommunikasjon, deltakelse og læring på alle arenaer til barnet.

Kurset er godkjent av NETF som 6 timer spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmenhelse, Barns helse og Somatisk helse.

Les mer om kurset