Kan relasjoner designes?

relasjonerProsjektet “Design af relationer”, som er et innovasjons- og samarbeidsprosjekt mellom Designskolen Kolding, Vejle kommune og Socialstyrelsen i Danmark, fikk nylig en dansk pris for beste innovasjonsprosjekt. Prosjektet innebærer at innovative løsninger med fokus på servicedesign skal gi brukere i botilbud styrkede muligheter til å skape meningsfulle relasjoner.

Prosjektet omfatter brukere med store fysiske, kognitive og kommunikative funksjonsnedsettelser. Prosjektets målsetting er å styrke mulighetene for at brukerne kan skape bærekraftige og meningsfulle relasjoner til andre enn personalet. Dette utvikles ved å ta i bruk metoder fra designmiljøer.

Kan relasjoner designes eller støttes på denne måten? En midtveisevaluering fra botilbudet til voksne med store sammensatte funksjonsnedsettelser ved Skansebakken i Danmark viser at brukerne har fått flere relasjoner til venner, bekjente og til mennesker i lokalmiljøet i løpet av prosjektet.

Nedenfor finner du mer informasjon om dette spennende prosjektet.

Les mer

Kilde: socialstyrelsen.dk