Seminar om samarbeid om tilrettelegging og deltakelse

What does the fox say? Og hva gjør den lille røde høna?

NAV Kompetansesenter for Tilrettelegging og Deltakelse (NAV TILDE) inviterer til seminaret «What does the fox say? Og hva gjør den lille røde høna?» 31. mars – 1. april 2014 i NAV TILDEs lokaler i  Kabelgaten 2, Oslo.

Den røde tråden for seminaret er samarbeid på tvers. Stikkord er ASK, velferdsteknologi, spesialisert IKT tilrettelegging, overganger fra skole til arbeidsliv, veiledningsmodeller, tilpassede læremidler m.m.

Erfarne og dyktige norske forelesere på ulike felt bidrar. Statped bidrar med forelesning om velferdsteknologi.

Les programmet