«Telte han deg også?»

Statped midt inviterer til kurs i kartlegging av kommunikasjon for mennesker som mangler talespråk, som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Tidspunkt: 29. april 2014 kl 0900 – 1500
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, Heimdal
Målgruppe: Målgruppe er ansatte i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), ansatte i barnehage, skole og bolig samt foreldre/foresatte/pårørende til mennesker som ikke har funksjonelt talespråk og som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon.

Invitasjon til kurset (PDF)

Om kurset

Kurset tar utgangspunkt i forutsetninger mennesker uten talespråk har for å kommunisere, og hvordan kartlegging kan brukes som aktivt virkemiddel for å skape grunnlag for å støtte og utvik-le kommunikasjonen.

Noen av temaene som vil bli gjennomgått i tilknytning til kartlegging:

  • Individuelle og miljømessige forutsetninger for kommunikasjon
  • Formålet med kartlegging
  • Kartlegging av ulike områder av betydning for kommunikasjon

Eksempler på relevant kartleggingsmateriell vil presenteres på kurset.

Kurset veksler mellom forelesning og drøftinger i plenum og i mindre grupper.

Lunsj

Lunsj inngår i kursavgiften.

Pris

Kr. 400,-

Spørsmål om kurset

Kontakt seniorrådgiver Jørn Østvik (jorn.ostvik@statped.no) ved evt spørsmål om kurset.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 22. april 2014