Basiskurs i ASK i Ålesund

Statped midt inviterer til kurs i basisferdigheter for kommunikasjon hos mennesker som mangler funksjonelt talespråk, og som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Kurset holdes ved Borgund videregående skole i Ålesund 22. mai 2014.

Les invitasjonen

Om kurset

Mennesker uten funksjonell tale, med behov for alternativ og/eller supplerende kommunikasjon (ASK) har behov for kommunikasjonspartnere med god partnerkompetanse. Basiskurset setter fokus på de grunnleggende ferdighetene som må være på plass for å lykkes med alle kommunikasjonsløsninger og/eller kommunikasjonshjelpemidler.

Basiskurset er rettet mot rådgivere og spesialpedagoger i PPT, foreldre, styrere i barnehage, skoleledere, pedagoger, assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, studenter og andre som arbeider direkte med, rådgiver eller som har beslutningsmyndighet vedr opplæringen til barnet/eleven. Basiskurset i ASK består av forelesninger og refleksjonsoppgaver.

Program

kl 09.00 – 12.00

Språk, kommunikasjon og ASK

Her blir det en innføring i begrepene kommunikasjon og språk, grunnleggende utvikling av språk og kommunikasjon, kommunikasjonstrappa, kroppskommunikasjon, symbolsk kommunikasjon og grunnleggende om alternativ og supplerende kommunikasjon for mennesker uten funksjonelt talespråk. Videre retter vi oppmerksomheten på faktorer som påvirker kommunikasjon mellom personen og omgivelsene.

Kl 12.45‐16.00

Språkmiljø og partnerkompetanse

Det legges vekt på å synliggjøre utfordringer og muligheter i språkmiljøet. Et godt språkmiljø er en viktig forutsetning for å fremme kommunikasjon. Å være en god kommunikasjonspartner er en viktig faktor for å lykkes med ASK. Partnerkompetanse kan læres, og modulen inneholder følgende tema: Hva er partnerkompetanse, og hvordan kan jeg bli en bedre kommunikasjonspartner. Hvordan være en god språkmodell?

Påmelding

Påmelding er elektronisk og gjøres på kursguiden.no.

Påmeldingsfrist: 9. mai 2014.

Pris

Kr 600,- inkl enkel servering

Spørsmål om veiledningskursene?

Kontakt seniorrådgiverne Hanne Almås (hanne.almas@statped.no) og Elisabeth Bue (elisabeth.bue@statped.no) ved evt spørsmål om kurset.